Program pit dla płatników

Program pit dla płatników

Programy pit przeznaczone są nie tylko dla podatników, ale również dla płatników. Płatnicy mają możliwość wypełnienia wszystkich swoich obowiązków w zakresie rozliczenia pit elektronicznie.

Obowiązki płatnika

Do obowiązków płatnika w zakresie rozliczenia pit należy przygotowanie i dostarczenie zarówno do organów skarbowych, jak i do podatników deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R,PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. Program pit pozwala wystawić szybko i poprawnie informacje podatkowe, wysłać je poprzez system  e-Deklaracje do własciwego urzędu skarbowego, przekazać pracownikom elektronicznie lub w formie wydrukowanych dokumentów.

Płatnicy mają też możliwość korzystania z bazy wiedzy i poradników, przepisów podatkowych i instrukcji wypełniania deklaracji oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, do których dostęp oferują twórcy programów pit.

Deklaracje sporządzane przez płatników

PIT-11

Jest to informacja o dochodach pracownika  oraz o pobranych i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a takze zaliczkach na podatek dochodowy.

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników niż 5 mają obowiązek przesyłania deklaracji i informacji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Obowiązującym  terminem  złożenia PIT-11 jest 28 lutego. Możliwość przekazania deklaracji w formie papierowej została zachowana jedynie dla tych pracodawców, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 osób. Mają oni krótszy termin na złożenie deklaracji, bo tylko do końca stycznia.

PIT-8C

Deklaracje roczne PIT-8C sporzadzają płatnicy dokonujący wypłat z innych tytuów niż umowa o pracę czy umowa zlecenia. Na druku PIT- 8C płatnicy wpisują informacje o wypłaconym honorarium, stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

PIT-40

Druk ten przeznaczony jest do wypełnienia przez płatników, którzy otrzymali od pracownika oświadczenie PIT-12 i służy do rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.

Wystawienie PIT- 40 przez pracodawcę zwalnia go z obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Płatnik, który dostanie przed dniem 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym od zatrudnionego oświadczenie PIT-12, czyli oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, nie przygotowuje deklaracji PIT-11. W jej miejsce sporządza deklarację PI-40, którą przesyła do urzędu skarbowego (do 28 lutego w formie elektronicznej, natomiast w formie dokumentu papierowego do 31 stycznia) oraz dostarcza podatnikowi (do końca lutego).

W przypadku wystawienia PIT-40 przez pracodawcę, pracownik nie składa już własnej deklaracji PIT-37. PIT-40 jest równoważny rocznemu rozliczeniu podatkowemu.

PIT-4R

Druk PIT-4R służy do deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklarację PIT-4R płatnicy składają do 31 stycznia.

PIT-4R jest faktyczną deklaracją pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem kwoty w niej wskazane powinny zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do urzędu skarbowego.

Deklaracji PIT-4R nie otrzymuje podatnik, trafia ona tylko do urzędu skarbowego.

PIT-8AR

Składają go  płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów – wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Stanowi załącznik do PIT-11.

IFT-1/ IFT-1R i IFT-3/IFT-3R

Informacje IFT sporządzane są w związku z wypłatami pieniężnymi o charakterze międzynarodowym.

Informację IFT-1/IFT-1R płatnik sporzadza w przypadku przychodu (dochodu) uzyskanego w Polsce przez osoby fizyczne, które nie są rezydentami (nie mają w Rzeczypospolitej Polskiej  miejsca zamieszkania dla celów podatkowych). Płatnik przekazuje informację zarówno podatnikom nierezydentom, jak i urzędom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Wypłaty, które są wykazywane w informacji IFT-1/IFT-1R, to dochody m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności za licencje, wynagrodzenia osób wykonujących wolne zawody, menadżerów  artystów i sportowców, pracowników żeglugi i transportu lotniczego, a także emerytury i renty,

Natomiast informację IFT-3/IFT-3R płatnik sporządza w przypadku niektórych przychodów kapitałowych, takich jak odsetki od wierzytelności, odsetki lub dyskonta z obligacji, skryptów dłużnych czy papierów wartościowych.

Informację IFT-3/IFT-3R otrzymują cudzoziemcy, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi, są natomiast podatnikami PIT od całości swoich dochodów w państwie, z którym Polska zawarła umowę w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

W poprawnym wypełnieniu oraz terminowym dostarczeniu do urzędu skarbowego deklaracji oraz do podatnika drogą elektroniczną pomaga płatnikom program pit.

Previous Kiedy zdecydować się na montaż schodów metalowych w domu?
Next Jaki mikser wybrać: ręczny czy stacjonarny – planetarny?

Może to Ci się spodoba

Budowa domu 1Comments

Jak wybrać grubość bramy garażowej?

Od tego, jaką grubość będzie mieć brama, zależy izolacyjność termiczna garażu. Jeśli jest on jest dodatkowo ogrzewany lub połączony z domem, ta kwestia nie powinna schodzić na drugi plan. Brama

Budowa domu 0 Comments

Dobry klimat sprzyjającym modernizacji c.o.

Wysoki bilans kosztów ogrzewania domu zimą oraz optymalne warunki pogodowe, to powody dla których zazwyczaj wiosną decydujemy się na gruntowny przegląd i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Remont systemu zapewniającego ciepło

Plan budowy 0 Comments

Co musisz wiedzieć o izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej?

Czy wiesz, że sama izolacja przeciwwilgociowa to czasem za mało i że zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci należy nie tylko fundamenty? Sprawdź odpowiedzi na kluczowe pytania związane z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź