Program pit dla płatników

Program pit dla płatników

Programy pit przeznaczone są nie tylko dla podatników, ale również dla płatników. Płatnicy mają możliwość wypełnienia wszystkich swoich obowiązków w zakresie rozliczenia pit elektronicznie.

Obowiązki płatnika

Do obowiązków płatnika w zakresie rozliczenia pit należy przygotowanie i dostarczenie zarówno do organów skarbowych, jak i do podatników deklaracji: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R,PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. Program pit pozwala wystawić szybko i poprawnie informacje podatkowe, wysłać je poprzez system  e-Deklaracje do własciwego urzędu skarbowego, przekazać pracownikom elektronicznie lub w formie wydrukowanych dokumentów.

Płatnicy mają też możliwość korzystania z bazy wiedzy i poradników, przepisów podatkowych i instrukcji wypełniania deklaracji oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, do których dostęp oferują twórcy programów pit.

Deklaracje sporządzane przez płatników

PIT-11

Jest to informacja o dochodach pracownika  oraz o pobranych i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a takze zaliczkach na podatek dochodowy.

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników niż 5 mają obowiązek przesyłania deklaracji i informacji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Obowiązującym  terminem  złożenia PIT-11 jest 28 lutego. Możliwość przekazania deklaracji w formie papierowej została zachowana jedynie dla tych pracodawców, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 osób. Mają oni krótszy termin na złożenie deklaracji, bo tylko do końca stycznia.

PIT-8C

Deklaracje roczne PIT-8C sporzadzają płatnicy dokonujący wypłat z innych tytuów niż umowa o pracę czy umowa zlecenia. Na druku PIT- 8C płatnicy wpisują informacje o wypłaconym honorarium, stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

PIT-40

Druk ten przeznaczony jest do wypełnienia przez płatników, którzy otrzymali od pracownika oświadczenie PIT-12 i służy do rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.

Wystawienie PIT- 40 przez pracodawcę zwalnia go z obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Płatnik, który dostanie przed dniem 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym od zatrudnionego oświadczenie PIT-12, czyli oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, nie przygotowuje deklaracji PIT-11. W jej miejsce sporządza deklarację PI-40, którą przesyła do urzędu skarbowego (do 28 lutego w formie elektronicznej, natomiast w formie dokumentu papierowego do 31 stycznia) oraz dostarcza podatnikowi (do końca lutego).

W przypadku wystawienia PIT-40 przez pracodawcę, pracownik nie składa już własnej deklaracji PIT-37. PIT-40 jest równoważny rocznemu rozliczeniu podatkowemu.

PIT-4R

Druk PIT-4R służy do deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklarację PIT-4R płatnicy składają do 31 stycznia.

PIT-4R jest faktyczną deklaracją pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem kwoty w niej wskazane powinny zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do urzędu skarbowego.

Deklaracji PIT-4R nie otrzymuje podatnik, trafia ona tylko do urzędu skarbowego.

PIT-8AR

Składają go  płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów – wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Stanowi załącznik do PIT-11.

IFT-1/ IFT-1R i IFT-3/IFT-3R

Informacje IFT sporządzane są w związku z wypłatami pieniężnymi o charakterze międzynarodowym.

Informację IFT-1/IFT-1R płatnik sporzadza w przypadku przychodu (dochodu) uzyskanego w Polsce przez osoby fizyczne, które nie są rezydentami (nie mają w Rzeczypospolitej Polskiej  miejsca zamieszkania dla celów podatkowych). Płatnik przekazuje informację zarówno podatnikom nierezydentom, jak i urzędom skarbowym właściwym ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. Wypłaty, które są wykazywane w informacji IFT-1/IFT-1R, to dochody m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności za licencje, wynagrodzenia osób wykonujących wolne zawody, menadżerów  artystów i sportowców, pracowników żeglugi i transportu lotniczego, a także emerytury i renty,

Natomiast informację IFT-3/IFT-3R płatnik sporządza w przypadku niektórych przychodów kapitałowych, takich jak odsetki od wierzytelności, odsetki lub dyskonta z obligacji, skryptów dłużnych czy papierów wartościowych.

Informację IFT-3/IFT-3R otrzymują cudzoziemcy, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi, są natomiast podatnikami PIT od całości swoich dochodów w państwie, z którym Polska zawarła umowę w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

W poprawnym wypełnieniu oraz terminowym dostarczeniu do urzędu skarbowego deklaracji oraz do podatnika drogą elektroniczną pomaga płatnikom program pit.

Previous Kiedy zdecydować się na montaż schodów metalowych w domu?
Next Jaki mikser wybrać: ręczny czy stacjonarny – planetarny?

Może to Ci się spodoba

Plan budowy 0 Comments

Przegląd modeli ławek miejskich

Ławki miejskie – element wyposażenia, na stałe wpisany w krajobraz miast. Spotykamy je w parkach, na miejskich skwerach, w centrach handlowych i przed budynkami użyteczności publicznej. Pozwalają nam na chwilę

Materiały wykończeniowe 0 Comments

Co musisz wiedzieć o izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej?

Czy wiesz, że sama izolacja przeciwwilgociowa to czasem za mało i że zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci należy nie tylko fundamenty? Sprawdź odpowiedzi na kluczowe pytania związane z

Wykończenia wnętrz 0 Comments

Gdzie stosować wielkoformatowe płytki podłogowe?

Zastosowanie wielkoformatowych płytek podłogowych to idealne rozwiązanie w wielu aranżacjach. Większy rozmiar kafli staje się już obecnie w zasadzie standardem. Daje on projektantom wiele nowych możliwości kreacji interesujących wnętrz, jest

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź