Prąd – ile kosztuje i dlaczego tak drogo?

Prąd – ile kosztuje i dlaczego tak drogo?

Ceny energii elektrycznej w Polsce zależą od kilku czynników, a przede wszystkim od taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Te muszą kierować się przy wyznaczaniu oferowanych stawek przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych. Ile kosztuje obecnie prąd?

Jak ustalana jest taryfa dla energii?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną stanowi podstawę prawną dla ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla klientów. Dodatkowo jest ono fundamentem dla Prezesa URE w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzania tychże taryf. W praktyce każde przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające energię do firm i gospodarstw domowych w Polsce musi samodzielnie ustalić taryfę dla energii, a następnie przedstawić ją prezesowi URE do zatwierdzenia. Jeśli taryfa jest niezgodna z zasadami i przepisami ujętymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne, prezes jej nie zatwierdzi.

Pod pojęciem taryfy należy rozumieć zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania. Właściwie skonstruowana taryfa powinna zapewniać z jednej strony pokrycie uzasadnionych kosztów działania przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, a z drugiej ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.

Ile realnie kosztuje prąd?

Cena prądu składa się z kilku elementów składowych. Przede wszystkim w ramach rachunku za prąd płacimy cenę za faktycznie zużytą energię elektryczną i stałe miesięczne koszty za dostarczenie energii.

Ceny energii są różne w zależności od przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza nam prąd do domu lub firmy. W ramach jednej ceny płacimy za opłaty stałe i zmienne:

  • opłaty zmienne – za energię czynnościową, opłatę jakościową, opłatę przesyłową zmienną;
  • opłaty stałe – opłata przesyłowa stała, opłata przejściowa, opłata abonamentowa.

Dla przeciętnego konsumenta najważniejsza jest cena za zużyty w danym okresie prąd obliczana jako iloczyn zużytej energii oraz ceny za 1 kWh energii. Od poziomu zużytej energii zależy także opłata jakościowa związana z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego oraz opłata przesyłowa zmienna za korzystanie z sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Chcąc zmniejszyć opłaty za prąd, można zmienić sprzedawcę energii, wybierając tego, który zaoferuje najniższą cenę za 1 kWh prądu.

Uwaga!

Nie ma możliwości zmiany dystrybutora, ponieważ jest on właścicielem infrastruktury, za pośrednictwem której do naszych domów i firm dociera zakupiona energia.

Wybierając konkurencyjną ofertę przedsiębiorstwa energetycznego, warto zwrócić uwagę, czy oferuje ono prąd w stałej cenie. Wówczas konsument jest chroniony przed podwyżkami przez cały okres trwania umowy, ma możliwość realnego obniżenia kosztów za energię elektryczną, a także gwarancję stabilności stawek cenowych w wybranym okresie.

Previous Konstrukcja i eksploatacja łańcucha
Next Łańcuchy przemysłowe – najważniejsze informacje

Może to Ci się spodoba

Budowa domu 0 Comments

Kotły grzewcze na paliwa stałe – czy to się opłaca?

O wysokości rachunków za zużytą energię cieplną decydują głównie rodzaj i cena spalanego paliwa. Dużą rolę odgrywa również sprawność systemu grzewczego – nie zawsze możemy cieszyć się 100% efektywnością urządzeń.

Instalacje elektryczne 0 Comments

Oświetlenie do wbudowania w sufit podwieszany

Sufit podwieszany – materiały budowlane Sufit podwieszany to element budowlany często spotykany w mieszkaniach, domach a także biurach i różnych obiektach publicznych. Swą popularność zawdzięcza łatwości montażu i demontażu, elastyczności

Instalacje 0 Comments

Zbiornik z gazem płynnym – koszty instalacji zbiornika i eksploatacji

Gaz płynny to najczęściej wybierane źródło ciepła do gotowania – aż 40% gospodarstw domowych w Polsce decyduje się na tę metodę. LPG coraz częściej wykorzystuje się także do ogrzewania domów.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź