Prąd – ile kosztuje i dlaczego tak drogo?

Prąd – ile kosztuje i dlaczego tak drogo?

Ceny energii elektrycznej w Polsce zależą od kilku czynników, a przede wszystkim od taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Te muszą kierować się przy wyznaczaniu oferowanych stawek przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych. Ile kosztuje obecnie prąd?

Jak ustalana jest taryfa dla energii?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną stanowi podstawę prawną dla ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla klientów. Dodatkowo jest ono fundamentem dla Prezesa URE w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzania tychże taryf. W praktyce każde przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające energię do firm i gospodarstw domowych w Polsce musi samodzielnie ustalić taryfę dla energii, a następnie przedstawić ją prezesowi URE do zatwierdzenia. Jeśli taryfa jest niezgodna z zasadami i przepisami ujętymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne, prezes jej nie zatwierdzi.

Pod pojęciem taryfy należy rozumieć zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania. Właściwie skonstruowana taryfa powinna zapewniać z jednej strony pokrycie uzasadnionych kosztów działania przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, a z drugiej ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.

Ile realnie kosztuje prąd?

Cena prądu składa się z kilku elementów składowych. Przede wszystkim w ramach rachunku za prąd płacimy cenę za faktycznie zużytą energię elektryczną i stałe miesięczne koszty za dostarczenie energii.

Ceny energii są różne w zależności od przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza nam prąd do domu lub firmy. W ramach jednej ceny płacimy za opłaty stałe i zmienne:

  • opłaty zmienne – za energię czynnościową, opłatę jakościową, opłatę przesyłową zmienną;
  • opłaty stałe – opłata przesyłowa stała, opłata przejściowa, opłata abonamentowa.

Dla przeciętnego konsumenta najważniejsza jest cena za zużyty w danym okresie prąd obliczana jako iloczyn zużytej energii oraz ceny za 1 kWh energii. Od poziomu zużytej energii zależy także opłata jakościowa związana z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego oraz opłata przesyłowa zmienna za korzystanie z sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Chcąc zmniejszyć opłaty za prąd, można zmienić sprzedawcę energii, wybierając tego, który zaoferuje najniższą cenę za 1 kWh prądu.

Uwaga!

Nie ma możliwości zmiany dystrybutora, ponieważ jest on właścicielem infrastruktury, za pośrednictwem której do naszych domów i firm dociera zakupiona energia.

Wybierając konkurencyjną ofertę przedsiębiorstwa energetycznego, warto zwrócić uwagę, czy oferuje ono prąd w stałej cenie. Wówczas konsument jest chroniony przed podwyżkami przez cały okres trwania umowy, ma możliwość realnego obniżenia kosztów za energię elektryczną, a także gwarancję stabilności stawek cenowych w wybranym okresie.

Previous Konstrukcja i eksploatacja łańcucha
Next Łańcuchy przemysłowe – najważniejsze informacje

Może to Ci się spodoba

Instalacje 0 Comments

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rodzajach węgla kamiennego

Węgiel kamienny to nadal podstawowy surowiec opałowy. Każdego roku na polskim rynku sprzedaje się setki ton tego paliwa, a tak naprawdę niewielu z nas wie, że węgiel węglowi nierówny. Wszystko

Ogrzewanie 0 Comments

Jaki wybrać piec na ekogroszek? Krótki poradnik

Wybór rodzaju ogrzewania podczas budowy własnego domu to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja, od której w dużym stopniu zależy komfort mieszkania oraz koszty eksploatacji budynku. Istnieje kilka popularnych form ogrzewania,

Instalacje 0 Comments

Dlaczego warto instalować system sygnalizacji pożarowej?

Wybuch pożaru to poważne zagrożenie dla ludzi znajdujących się w objętym nim budynku. Niebezpieczeństwo niesie nie tylko rozprzestrzeniający się ogień, ale także dym i substancje toksyczne – to właśnie one

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!